In opdracht van MTS van de Eijnden wordt de bestaande, in 1993 door ons gebouwde, melkveestal uitgebreid met circa 44 stuks ligplaatsen. De gehele uitbreiding is voorzien van een ondergrondse mestopslagkelder. Het kelderdek bestaat uit Swaans G2/G3 patent comfort roosters met emissie reductiekleppen. In de uitbreiding wordt een melkrobot geplaatst, waarna de bestaande melkruimte wordt toegevoegd aan de stal.