Voor en na foto’s

In 2021 werden wij benaderd door de heer en mevrouw van Gameren met het verzoek voorstellen te doen om hun bosvilla uit de jaren ’70 levensloopbestendig te maken en te verduurzamen op energie verbruik met als grootste wens om van het gas af te kunnen gaan.

In gezamenlijk overleg hebben daarop de volgende acties en aanpassingen voorgesteld en daarop volgend deze werkzaamheden uitgevoerd.

De bestaande garage is verbouwd naar een slaapkamer met een badkamer ensuite, inloop garderobekast en technische ruimte.

De gehele (houten) begane grondvloer is verwijderd en vervangen door een Combifor prefab  vloersysteem met een RC-waarde  van 5.0 m2 K/W, waarin een vloerverwarming is verwerkt.

Alle daken zijn voorzien van een Renopir geïsoleerd dak element met een RC- waarde van gemiddeld 3.5 m2 K/W over het bestaande dakbeschot heen. Het dak is vervolgens voorzien van een eigentijdse dakbedekking, die harmonieert met de zonnepanelen.

Als warmtebron is gekozen voor een Daikin 3 H HT warmtepomp lucht/water, die de gehele woning middels het nieuwe vloerverwarming systeem  en de gehandhaafde standaard radiatoren op de eerste verdieping verwarmt. Tevens verzorgt de installatie de warmwatervoorziening.

Om aan de (nieuwe) energiebehoefte te voorzien is het dak voorzien van een PV installatie met 37 zonnepanelen.

Alles bij elkaar heeft dit tot het resultaat geleid van een zeer comfortabele levensloopbestendige woning, die nagenoeg energieneutraal is.