Als eenmansbedrijf is Cees van Opstal gestart in januari 1983 met voornamelijk timmerwerken. Na een aantal jaren samengewerkt te hebben met enkele collega-bedrijven, is men begin jaren ’90 overgegaan naar een volwaardig en zelfstandig aannemersbedrijf met alle disciplines in huis. De projecten lopen uiteen van klein tot groot, van de verbouwing van een particuliere woning tot het bouwen van appartementencomplexen, agrarische bedrijven, horecagerelateerde bouw, dienstencentra en ook klein onderhoud aan woningen en bedrijvencomplexen valt onder de activiteiten van Aannemersbedrijf van Opstal & Zn. bv.

In 2009 besluiten zoons Marc en Bert actiever bij de bedrijfsvoering betrokken te zijn en voeren een aantal procesmatige innovaties door, waarbij minder in company wordt gewerkt en bepaalde competenties worden uitbesteed. Hiertoe is Aannemersbedrijf van Opstal & Zn. bv opgericht en Aannemersbedrijf van Opstal bv stond garant voor de kleinschaliger projecten. Eind 2010 is besloten om het bedrijf van Opstal bv op te heffen en de krachten te bundelen in het door zijn structuur veerkrachtige van Opstal & Zn. bv. In augustus 2011 is jongste zoon Bert van Opstal bij een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Desondanks hebben vader Cees van Opstal en oudste zoon Marc van Opstal direct besloten om juist in deze ook economisch uitdagende tijden, geheel in de lijn van Bert van Opstal met hart en ziel het bedrijf voort te zetten.

Van Opstal b.v. is er op ingesteld om gedurende het hele bouwproces met de opdrachtgever mee te denken en mee te praten. Om goede technische en betaalbare oplossingen aan te dragen en die ook waar te maken, waarbij betrouwbaarheid en fair zaken doen het uitgangspunt is.. Van Opstal b.v. ambieert een toonaangevende zelfstandige middelgrote bouwer en ontwikkelaar te zijn van utiliteitsbouw- en woningbouwprojecten in West-Brabant. Met als basis een vast team van hoog opgeleide en sterk gemotiveerde medewerkers, een bedrijfsethiek die zich kenmerkt door betrouwbaarheid, deskundigheid en professionaliteit en de stellige overtuiging dat het realiseren van kwalitatief hoogwaardige marktconforme bouwprojecten de beste voorwaarden schept voor de continuïteit van haar onderneming. Het kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers en hun passie voor het ambacht van bouwen zijn bepalend voor de continuïteit van de onderneming. Naast nieuwbouw richt Van Opstal b.v. zich op renovatie, restauratie en groot onderhoud in uiteenlopende sectoren in de utiliteits- en woningbouw. De voortgang van elk project wordt geborgd door een gestroomlijnde projectorganisatie en een geoliede uitvoering. Voor omvangrijke onderhoudsprojecten is bovendien onze eigen service- en onderhoudsdienst inzetbaar.

In de aanloop naar een project zijn een aantal fases te onderscheiden. Wanneer u bouw- of verbouw plannen heeft en ons benadert, wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek.Hierbij worden de plannen en wensen besproken en de situatie ter plaatse opgenomen. Nu wordt alle informatie verzameld om een uitgebreide offerte op te kunnen maken, de benodigde onderaannemers en toeleveranciers worden benaderd hetgeen dan resulteert in een begroting. Aan de hand van deze begroting wordt een werkomschrijving opgemaakt, die ook persoonlijk wordt doorgenomen met de opdrachtgever. Indien gewenst en onder voorwaarden kan de opdrachtgever ook beschikken over de open begroting. Mocht het nodig zijn worden vervolgens nog eventuele aanvullingen, wijzigingen of alternatieven toegevoegd. Als beide partijen overeenkomen wordt een aannemingsovereenkomst en indien gewenst een planning van de werkzaamheden opgemaakt met daarin onder andere de datum van aanvang en oplevering en de betalingstermijnen en voorwaarden.