Aanpak

Aannemersbedrijf van Opstal BV. is er op ingesteld om gedurende het hele bouwproces met de opdrachtgever mee te denken en mee te praten. Om goede technische en betaalbare oplossingen aan te dragen en die ook waar te maken, waarbij betrouwbaarheid en fair zaken doen het uitgangspunt is. Aannemersbedrijf van Opstal BV. ambieert een toonaangevende zelfstandige middelgrote bouwer en ontwikkelaar te zijn van utiliteitsbouw- en woningbouwprojecten in West-Brabant. Met als basis een vast team van hoog opgeleide en sterk gemotiveerde medewerkers, een bedrijfsethiek die zich kenmerkt door betrouwbaarheid, deskundigheid en professionaliteit en de stellige overtuiging dat het realiseren van kwalitatief hoogwaardige marktconforme bouwprojecten de beste voorwaarden schept voor de continuïteit van haar onderneming. Het kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers en hun passie voor het ambacht van bouwen zijn bepalend voor de continuïteit van de onderneming. Naast nieuwbouw richt Aannemersbedrijf van Opstal BV. zich op renovatie, restauratie en groot onderhoud in uiteenlopende sectoren in de utiliteits- en woningbouw. De voortgang van elk project wordt geborgd door een gestroomlijnde projectorganisatie en een geoliede uitvoering. Voor omvangrijke onderhoudsprojecten is bovendien onze eigen service- en onderhoudsdienst inzetbaar.

In de aanloop naar een project zijn een aantal fases te onderscheiden. Wanneer u bouw- of verbouw plannen heeft en ons benadert, wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek.Hierbij worden de plannen en wensen besproken en de situatie ter plaatse opgenomen. Nu wordt alle informatie verzameld om een uitgebreide offerte op te kunnen maken, de benodigde onderaannemers en toeleveranciers worden benaderd hetgeen dan resulteert in een begroting. Aan de hand van deze begroting wordt een werkomschrijving opgemaakt, die ook persoonlijk wordt doorgenomen met de opdrachtgever. Indien gewenst en onder voorwaarden kan de opdrachtgever ook beschikken over de open begroting. Mocht het nodig zijn worden vervolgens nog eventuele aanvullingen, wijzigingen of alternatieven toegevoegd. Als beide partijen overeenkomen wordt een aannemingsovereenkomst en indien gewenst een planning van de werkzaamheden opgemaakt met daarin onder andere de datum van aanvang en oplevering en de betalingstermijnen en voorwaarden.